Omnitapps – Wayfinding

0
350

Solution_Wayfinding

Với ứng dụng này bạn có thể biến floorplan giấy của bạn thành một ứng dụng cảm ứng đa điểm tương tác.

Các nhà cung cấp có thể được xếp vào các nhóm và biểu ngữ có thể được thêm và liên kết với các nhà cung cấp trên floorplan.

Dễ dàng truy cập thông qua một chức năng tìm kiếm trong ứng dụng. Thiết bị có thể được định nghĩa là bạn muốn chúng xuất hiện. 250 + biểu tượng cơ sở khác nhau có sẵn!

Dễ dàng kéo và thả cấu hình.

Tùy chỉnh và bố cục.

Một số hình ảnh ứng dụng thực tế:

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-ISE-2015

ISE 2014

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-ISE-2014

Vakbeurs Facilitair 2014

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-Facilitair-goed2

Museum Vakdagen Evoluon 2015

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-Museum-Vakdagen-goed

Netwerkbeurs Contacta 2014

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-Contacta3

WebWinkel Vakdagen 2015

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-WWVD1

Kunstbeurs Tefaf Maastricht 2015

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-Tefaf-2015

ABN AMRO

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-ABN

NEC Showcase Olympisch park Londen

voorbeeld-toepassingen-Wayfinding-NEC