Omnitapps – Wayfinding

0
1564

Với ứng dụng này bạn có thể biến floorplan giấy của bạn thành một ứng dụng cảm ứng đa điểm tương tác.

Các nhà cung cấp có thể được xếp vào các nhóm và biểu ngữ có thể được thêm và liên kết với các nhà cung cấp trên floorplan.

Dễ dàng truy cập thông qua một chức năng tìm kiếm trong ứng dụng. Thiết bị có thể được định nghĩa là bạn muốn chúng xuất hiện. 250 + biểu tượng cơ sở khác nhau có sẵn!

Dễ dàng kéo và thả cấu hình.

Tùy chỉnh và bố cục.