Omnitapps – Digital Reception

0
2417
tải xuống
Omnitapps – Digital Reception

Với Omnitapps Digital Reception bạn dễ dàng có được một cổng ra vào tiện lợi cho công ty hoặc cho một tòa nhà. Khách hàng có thể tự đăng ký cuộc hẹn và trực tiếp gọi cho người cần gặp trước khi vào tòa nhà.

Ứng dụng này có thể hoạt động theo ngôn ngữ được yêu cầu, vì tất cả các văn bản được sử dụng có thể được hoàn thành bởi những người sử dụng cuối cùng. Do đó Digital Reception rất dễ dàng kiểm soát và tiếp cận đối với tất cả các khách hàng.

Omnitapps Digital Reception dễ dàng thiết lập và sửa đổi danh sách các cá nhân, tên, công ty và các phòng ban. Các kết nối được thiết lập qua VoIP, có thể được cài đặt trong ứng dụng. Ứng dụng này có thể làm việc với từng nhà cung cấp dịch vụ VoIP thông qua mạng nội bộ hoặc bên ngoài.

LƯU Ý:

Omnitapps Digital Reception cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh đăng ký và liên lạc.

Ứng dụng đặc biệt này chỉ có thể được mua thông qua Omnivision Studios hoặc một trong những đại lý chính thức, điển hình là – TungViet Communication Group, bởi vì một hướng dẫn đặc biệt là cần thiết, để chuẩn bị cho việc thiết lập cài đặt chương trình Digital Reception.

TÍNH NĂNG:

–  Đăng ký (Có thể điều chỉnh nội dung đăng ký)

–  Khách thăm quan liên hệ với người cần gặp(cũng có thể với tổng đài )

–  Tùy chọn tìm kiếm dễ dàng (tên / vụ / chức danh công việc / công ty)

–  Đa ngôn ngữ

–  Phím gọi chung (lễ tân / bảo mật)

–  Thực hiện cuộc gọi bên ngoài (taxi / bệnh viện / khách)

–  Khu vực thông tin quảng cáo

–  Hiển thị thông tin công ty thông qua màn hình

Các kết nối được thiết lập qua VoIP
Tùy chọn tìm kiếm dễ dàng (tên / vụ / chức danh công việc / công ty)