Mega We Care làm khách hàng nhớ đến thương hiệu của họ bằng cách nào?

0
1640

Mega We Care làm khách hàng nhớ đến thương hiệu của họ bằng cách nào?

Với Quạt Holo 3D, logo thương hiệu Mega We Care nổi lơ lửng trong không trung, thu hút sự chú ý của khách hàng.