Ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại vào trưng bày bảo tàng

0
329

“𝙲ầ𝚗 𝚐ì ư? – 𝙻ờ𝚒 𝚊𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ề𝚞
𝚃ấ𝚝 𝚌ả 𝚌𝚑ư𝚊 𝚌ó 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟à 𝚌𝚑ư𝚊 𝚗𝚐ỏ 𝚕ờ𝚒 𝚢ê𝚞
𝙽𝚐à𝚢 𝚋𝚘𝚖 𝚟ù𝚒 𝚝ó𝚌 𝚝𝚊𝚒 𝚋ế𝚝 đấ𝚝
𝙽ằ𝚖 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚖ộ 𝚛ồ𝚒 𝚖á𝚒 đầ𝚞 𝚌𝚑ư𝚊 𝚐ộ𝚒 đượ𝚌
𝚃𝚑ỉ𝚗𝚑 𝚌ầ𝚞 đấ𝚝 𝚌ằ𝚗 𝚌ỗ𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐
𝙲𝚑𝚘 𝚖ọ𝚌 𝚍ậ𝚢 𝚟à𝚒 𝚌â𝚢 𝚋ồ 𝚔ế𝚝
𝙷ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 đề𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑ư ả𝚘 𝚔𝚑ó𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚐.”

Ngã ba Đồng Lộc, cái tên ấy đã trở thành thân quen đối với bất kỳ ai, dù chưa một lần đến nơi này – nơi đã gắn liền với sự hy sinh của 10 cô gái TNXP trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
🌻 Để tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh cao cả của thế hệ TNXP Việt Nam. Sáng ngày 17/01/2023, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt #NgãBaĐồng_Lộc, công ty Tùng Việt đã trao tặng cho BQL Khu di tích Hệ thống thiết bị và giải pháp công nghệ chuyển đổi số.
🌻🌻 Hệ thống thiết bị chuyển đổi số cho ngành #bảo_tàng, được ứng dụng tại không gian #trưng_bày Nhà truyền thống – Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục đạo đức truyền thống, cách mạng, là điểm du lịch tâm linh nơi chứa đựng bao huyền thoại thiêng liêng và cao cả.


🌻🌻🌻 Đây là món quà thể hiện sự quan tâm, đồng hành của ông Phan Quang Vinh – GĐ công ty Truyền Thông Tùng Việt cùng với Ban quản lý Khu di tích trong việc chăm lo đầu tư phát triển Khu di tích lịch sử.
▶️▶️ Hệ thống thiết bị chuyển đổi số cho ngành bảo tàng góp phần tăng cường sự hiểu biết của các thế hệ công dân Việt Nam 🇻🇳 về lịch sử, về công lao và sự hy sinh của #10_côgáiĐồng_Lộc nói riêng và thế hệ TNXP Việt Nam nói chung trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc 🇻🇳, qua đó giáo dục đạo đức truyền thống, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Mặt khác, việc ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại vào trưng bày bảo tàng góp phần tạo một thiết chế văn hóa – giáo dục đa năng, tổng hợp, hiện đại, độc đáo, đáp ứng nhu cầu về tri thức, học tập, thưởng ngoạn và nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

tung_viet_interactive_digital_museum

NgãBaĐồng_Lộc

Di_tích_lịch_sử

công_nghệ_trưng_bày_bảo_tàng