Bàn cảm ứng 60” tại Nutifood

0
1572

Bàn giao 2 bàn cảm ứng 60 inch cho nhà máy Nutifood ở Gia Lai

Sủ dụng màn hình cảm ứng, tham quan nhà máy với chế độ 360 virtural.

1.

1..

hinh1 hinh2 hinh3 hinh4 hinh5 hinh-6