Omnitapps – Remote

0
525

remote_Flow

Nếu bạn muốn quản lý tập trung các phần mềm Composer Omnitapps và chạy phần mềm trên màn hình cảm ứng đặt tại các địa điểm khác nhau, chúng tôi đề xuất giải pháp Omnitapps Remote.

Omnitapps Remote là một trong phần mềm bổ sung cơ bản có thể chạy trên các máy tính đã cài đặt phần mềm Omnitapps. Phần mềm bổ sung này sẽ xử lý chuyển tiếp tất cả các tập tin.

Như bạn đã biết, Omnitapps lưu trữ dữ liệu, tập tin và số liệu trong thư mục có tên. Điều này có nghĩa rằng toàn bộ dữ liệu của một thư mục có thể được xuất sang bất kỳ máy tính nào đang chạy Omnitapps Composer hoặc Omnitapps Player.

HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG THỰC TẾ

PresTop_Rental_Nutricia_31

Dùng Omnitapps Remote để kết nối các máy tính trong chương trinh giới thiệu sản phẩm của Nutricia

 

PresTop_Rental_Nutricia_17

Dùng Omnitapps Remote để kết nối các máy tính trong chương trinh giới thiệu sản phẩm của Nutricia

 

Composer_Sony-Bett-7

Ứng Omnitapps Remote trong Showroom của Hãng Sony

 

Example-Omnitapps-Brochure-Selector_Imtech

Ứng Omnitapps Remote trong chương trình của Imtech