Ra mắt sản phẩm mới của Shiseido

0
534

TVC – DMS hoàn thiện bức tường tương tác cho ngày hội của Shiseido tại khách sạn Nikko ngày 08 tháng 08 năm 2014

Một số hình ảnh về chương trình :